Utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2016

Svenska Spel

Med utgångspunkt i visionen ”Spel ska vara glädje för alla” är Svenska Spel föredöme när det kommer till att använda den digitala arbetsplatsen för att stärka den interna kulturen. Med engagerade användare, tydlig tonalitet, genomarbetad design och smarta funktioner, skapar de gemensamt en digital arbetsplats där medarbetarens stolthet och glädje är i centrum. För att stärka samarbetet och effektiviteten tar Svenska Spel ett tydligt steg från det traditionella intranätet till en digital arbetsplats med goda utvärderingsresultat. De som arbetar på Svenska Spel har nu ytterligare en sak att vara stolta över: de har Nordens Bästa Digitala Arbetsplats 2016.

Hedersomnämnande för bästa Vision och Helhetskoncept

Vasakronan

En arbetsplats utgörs inte bara av den fysiska miljön. Med innovation och nytänkande är Vasakronans digitala arbetsplats ett bidrag som skiljer sig från mängden och som visar att den fysiska och digitala arbetsplatsen hänger ihop och samverkar med människan. Båda miljöerna ska tala samma ”språk”. När den digitala och den fysiska arbetsplatsen harmoniserar och stöttar samma organisatoriska arbetssätt blir det en kraftfull helhet för företaget som kan ta samarbetet och effektiviteten i organisationen till nästa nivå.

Hedersomnämnande för bästa Struktur och Medarbetaranpassning

Riksdagen

Med en uppgiftsfokuserad struktur är denna digitala arbetsplats ett praktiskt stöd som effektiviserar och förenklar medarbetarens vardag. De digitala verktygen fungerar som en effektiviseringskanal där man har vågat bryta mot hur intranät ”brukar se ut” för att hitta den bästa lösningen för sina användare. Den redaktionella principen för servicesidor är imponerande. Inget innehåll göms bort i menyer och det viktigaste finnas alltjämt tillgängligt några få steg bort. Det är en digital arbetsplats som man i egenskap av medborgare blir stolt över att se hos sitt parlament.

Om utmärkelsen

Syftet med utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats är att sprida best practice genom att lyfta fram framgångsrika digitala arbetsplatser som skapat värde för användarna och bidragit med affärsnytta för organisationen. Det har saknats en tydlig plats för inspiration och kunskapsdelning för oss som arbetar med digitala arbetsplatser. Vi hoppas att utmärkelsen Nordens Bästa Digitala Arbetsplats blir ett värdeskapande forum där den digitala arbetsplatsen diskuteras och där kunskapsdelning mellan tävlande och besökare blir verklighet.

Det är lätt att tro att det mest tekniskt avancerade digitala arbetsplatsen är det som bör belönas, men vi anser att det är fel sätt att utvärdera en digital arbetsplats. Istället handlar det om vilken nytta som den digitala arbetsplatsen bidrar med till organisationen. En bra digital arbetsplats ska få organisationen att prestera bättre och bidra till affären, t.ex. bör en säljare få det lättare att sälja, en marknadsförare lättare att marknadsföra etc.

Det är också orimligt att tro att en digital arbetsplats ska vara bäst i alla avseenden. Snarare är det så att mest

kunskapsdelning sker om organisationer delar med sig av just de funktioner som har bidragit till att deras digitala arbetsplats uppskattas, dvs att olika branscher har löst affärskritiska problem på olika sätt. En organisation som utgörs av en stor säljstyrka kanske har inslag av gamification som gör att deras användare har ett stort engagemang vilket i sin tur bidrar till konkret affärsnytta. En digital arbetsplats från en helt annan bransch kan bidra med andra insikter som en säljorganisation aldrig hade prioriterat. Genom att utbyta erfarenheter och visa båda exemplen kan organisationer lära av

varandra och bli bättre på de saker där de själva inte ligger i framkant.

Många av oss som arbetar med den digitala arbetsplatsen känner oss inte bekväma med att skicka in vårt bidrag eftersom vi vet att det finns mycket att förbättra, detta vill vi ändra på. Undvik inte att skicka in ditt bidrag pga att det har brister (det har alla digtala arbetsplatser), skicka istället in det och visa på utvalda områden där ni lyckats och där ni kan hjälpa andra. På så sätt har vi möjlighet att nå ytterligare kunskapsdelning och hjälpa varandra.

Jury 2016

Maria Gruden
Maria Gruden Great Place To Work

Arbetsplatsen är inte en fysisk plats, det är något vi gör. Den digitala arbetsplatsens evolution går hand i hand med transformationen av den fysiska arbetsplatsen och är en minst lika avgörande faktor när det kommer till att bygga kultur. Maria är VD på Great Place to Work som hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Grunden för detta är att bygga förtroende i organisationen och skapa ett generöst förhållningssätt mellan medarbetare. Det har visat sig att starkt arbetsplatskultur hänger nära samman med starka ekonomiska resultat.

Fredrik Wackå
Fredrik Wackå Webbrådgivaren

Fredrik är en av Sveriges mest erfarna intranätspecialister. Han har varit engagerad i över 30 intranät de senaste åren, skrivit boken Serviceredaktören och bloggar om intranät på www.wpr.se. Utöver detta har han varit given i föregångaren till denna utmärkelse (Sveriges bästa Intranät) som föreningen RIM stod bakom. Då RIM lämnat över ansvaret för tävlingen har Fredrik, med sin erfarenhet och sitt anseende, en självskriven plats i juryn.

Lena Spegel
Lena Spegel Diös Fastigheter

Förra året gick utmärkelsen Nordens Bästa Intranät till Diös Fastigheter. Lena Spegel har varit projektledare för intranätet och är således spelat en väldigt viktig roll i det intranät som nu innehar titeln Nordens Bästa Intranät. Enligt tradition får fjolårets vinnare en hedersplats i juryn och bättre person för uppdraget går inte att hitta och kommer med denna bakgrund givetvis vara en stor tillgång för årets jury.

Katarina Ljungdahl
Katarina Ljungdahl Sveriges Kommunikatörer

Katarina Ljungdahl är ansvarig för de digitala kanalerna på Sveriges Kommunikatörer. Med en bakgrund inom kommunikation och formgivning triggas hon av smarta lösningar som gör vardagen enklare för organisationens viktigaste tillgång: medarbetarna. Katarina kommer i juryn att titta extra noga på tävlingsbidragen ur ett kommunikativt perspektiv och hur de tar tillvara på ny teknik för att skapa affärsnytta.

Utmärkelsen Nordens Bästa Intranät 2015

Diös Fastigheter

För ett intranät som är anpassat till kärnverksamheten och tar fullt ansvar för användarens upplevelse. Där många intranät kastar medarbetarna mellan olika gränssnitt och lösningar, gör detta tvärtom och samlar vardagens verktyg. Fokus på affären, väl genomtänkt prioritering av innehållet samt goda möjligheter till kontakt och samarbete är ytterligare kännetecken. Med tanken på mobila användare inkluderad redan från början blir slutsatsen klar – detta är ett tilltalande, effektivt och stort steg mot den digitala arbetsplatsen.

Hedersomnämnande för bästa redaktionella uttryck i intranät

TV4

För en medveten redaktionell policy där innehållet ska präglas av en lättsam ton, men samtidigt med en förväntan att mottagaren har insikt i och kunskap om de ämnen som tas upp.  Och där även layout och användning av bild – såväl foto som rörligt – uppmuntras för en redaktionell totalupplevelse. Därtill ett tydligt uttalat mål att kommunikationen ska bidra till kunskapsdelning, informationsspridning och att ”riva silor” som historiskt funnits i företaget. En öppen och tillåtande hållning där alla medarbetare både bidrar och tar till sig information, och där vem som helst kan starta och driva en blogg inom ramarna för intranätet. Helt enkelt ett intranät som i verklig mening ger stöd för ett tydligt redaktionellt uttryck!

Hedersomnämnande för innovation och nytänkande

Vasakronan

För en unik utformning som präglas av innovation och nytänkande tillsammans med en lättsamhet och en enkelhet som bidrar till en helt ny användarupplevelse. Intranätet, i kombination med ett aktivitetsbaserat arbetssätt visar på ett helhetstänk som väver samman den fysiska och digitala arbetsplatsen och skapar en helhetsupplevelse för användaren. Ett intranät som verkligen särskiljer sig och som väcker nyfikenhet och bygger varumärke samt verkligen är ett steg mot den digitala arbetsplatsen belönas därför med ett hedersomnämnande för innovation och nytänkande.